เสวนาชาวพุทธ
ญาติธรรมทุกท่านสามารถตั้งกระทู้สนทนาได้ โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกใหม่
Username
Password
ขอเสนอฟรีไอเดียครับเรื่องการผลิตสร้างพระผงองค์ปฐมหลายล้านองค์ข้างหลังมีเจดีย์84000เจดีย์อยู่ในด้านหลังพระผงครับเพื่อกันภัยธรรมชาติทั่วโลกครับท่าน
โดย พุทธภูมิ เมื่อ 20/12/2018 15:12:03 (แจ้งลบ)
โครงการผลิตซอฟแวร์ล้านตัวที่เขียนเวบแชทแบบเพิชร์ผสมเฟสบุคยูทูปด้วยนิ้วหุ่นเพื่อขายซอฟแวร์ล้านตัวที่เขียนเวบแชทได้วันละพันล้านเวบแชทเกิดใหม่โดยดูดทุกคลิปยูทูปกับหลายพันล้านเวบในฐานข้อมูลกูเกิลยาฮูเพื่ออัพสถานะเป็นเวบแชทเกิดใหม่พันล้านเวบแชทแต่ละเวบมีหน้าห้องแชทแบบเวบเพิชร์ครับท่านก็ทำให้ขายซอฟแวร์ดังกล่าวล้านตัวก็ขายตัวละจากสี่แสนล้านบาทเหลือสี่พันล้านบาทเพื่อเป็นการดั๊มราคาครับท่าน
Project made new webchat 1 billion looklike made webchat pirch 1 billion webchat by new webchat 1 billion web suck all clip youtube up status became new tv channel over 10 billion tv channel install new webchat 10 billion looklike front room webchat pirch 10 billion web pirch install in all big brane webchat;example;install in all facebook;google;ibm,youtube all etc.
ทางเวบของทั่วโลกน่ารวมกลุ่มกันเพื่อผลิตช่องทีวีได้หกพันล้่านช่องต่อทุกคลิปในยูทูปอัพเป็นเวบแชททำหน้าห้องสักหกพันล้านหน้าห้องต่อคนทั่วโลกหกพันล้านคนโดยแต่ละหน้าห้องแชททำแบบเหมือนเวบแชทเพิชร์ครับกำไรเก็บค่าโฆษณาในหกพันล้านหน้าห้องแบบเพิชร์ได้กำไรปีสองล้านล้าน
ขอความอนุเคราะห์สร้างพระผงองค์ปฐมร้อยล้านองค์ถวายทุกวัดทุกหมู่บ้านในไทยเพื่อกันภัยธรรมชาติครับ ก็ถ้าทำพระผงด้วยปูนปลาสเตอร์ก็ต้นทุนสามสิบองค์บาทเดียวครับ หรือทางช่องสามจะทำหนัง ละครสักพันเรื่องต่อปีแนวธรรมะเช่นแนวเทพปราบมาร ก็เน้นทำหนังการ์ตูนปีละหลายพันเรื่องแนวเทพปราบมารครับ ก็ขายหนังดังกล่าวปีละพันเรื่องให้ฮอลิวู้ดไปฉายเขาได้กำไรเรื่องละแปดหมื่นล้านบาทต่อเรื่องเขาก็แบ่งกำไรให้ท่านครึ่งหนึ่งครับท่านหรือทางช่องสามจะทำหนัง ละครสักพันเรื่องต่อปีแนวธรรมะเช่นแนวเทพปราบมารก็จุในคลิปยูทูป คลิปเฟสบุคปีละหมื่นล้านคลิปก็หมื่นล้านคลิปก็เปรียบหมือนกับท่านได้สร้างช่องทีวีหมื่นล้านช่องก็เน้นขายคลิปให้กับฮอลิวู้ดเขาเอาคลิปไปทำหนังละครฉายทุกช่องทีวีทั่วโลกก็ทำให้ช่องสามได้กำไรปีละเกือบสิบเก้าล้านล้านบาทครับท่าน
Project for suck all water in all river flow in gulf by install front wall in the most top river for use boat attack all water in river flow in gulf afterthat all company mix group for made hypermarget ;inn 50 star over 1 billion building in hold soil river; forexample;the เจ้าพระยา river in bkk in Thailand became hold deep land in river can't the water forever. Project made hypermarget;inn 50 star over 200 floor near about 100 million building in all river in all big province in all nation.Project made hypermarget;inn 50 star over 200 floor near about 100 million building in all river in all big province in all nation in all sea made inn looklike building install in all sea pass all nation and made in all hold river in all big province all nation.
Project all nation made big wall on the top in all river in all nation for install pipe for suck all water in all river in all nation for flow to pipe flow in all gulf all sea thatmean all river became hole for can made hypermarget inn 400 floor near looklike building over 1 billion building in all hole all river in all nation in all sea near all beach in all nation;forexample;river Chowpraya in BKK Thailand became hole land in river.?please made webchat 1 billion made looklike pirch for suck all clip youtube up became room webchat pirch for up status became tv channel 1 billion channel up install in new webchat 1 billion tv channel for suck all web in google became all clip youtube up became new webchat over 1 billion web for sell derive over 100 trillion us.
Project made webchat over 1 billion web for suck all clip in youtube all web over10 billion web for suck from google for up status became webchat over 10 billion made looklike room front web pirch for up status became tv channel over 10 billion install in new webchat 10 billion made looklike pirch for sell derive profit over 100 trillion us
Project made sell sofware over 1 billion sofeware for made write new webchat over 1 billion web made looklike room front web pirch for suck all clip in youtube and suck all web over 20 billion from google made became new webchat 1 billion made looklike tv channel for sell derive profit over 100 trillion us.
โครงการผลิตไฟฟ้าโดยการสร้างโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์โดยสร้างแท้งค์สูงเก้าร้อยเมตรติดกังหันไดนาโมหนักสิบล้านตันติดเว้นช่องไฟสิบเก้าจุดโดยให้ใต้ฐานแท้งค์ติดล้านถังนิวเมติกอัดแรงลมความเร็วสิบล้านล้าน กมต่อชม และติดฐานยิงนำวิถีหัวรบนิวเคลียร์ฟิวชั่นพันหัวกับฟิชชั่นพันหัวกับไฮโดรเจนฟิวชั่นพันหัวทำการยิงด้วยอัตราความเร็วไอพ่นนิวเคลียร์บิ๊กแบงเร็วเกือบแสนล้านล้าน กมต่อชม ยิงโดนกังหันหนักดังกล่าวทำให้กังหันแต่ละจุดหมุนเร็วแสนล้านล้าน กมต่อชม ทำให้ผลิตไฟได้วันละเกือบแสนล้านๆๆๆๆๆๆๆๆกิ๊กะวัตต์ ครับท่านก็บนสุดแท้งค์มีรูระบายอากาศไอพ่นร้อนเร็วไปท้องฟ้าครับและในใต้ฐานแท้งค์มีที่ตอกเสาเข็มพลังนิวเคลียร์ที่ตอกเสาเข็มหนักล้านตันตอกแบบต่ำไปสูงกับสูงลงต่ำซัดโดนกังหันหนักดังกล่าวเพื่อเพิ่มอัตราเร่งให้กังหันโดนที่ตอกเสาเข็มก็ทำให้กังหันหมุนเร็วเกือบเก้าแสนล้านล้าน กมต่อชม ผลิตไฟได้มากกว่าเดิมแสนล้านๆๆๆๆๆๆๆๆเท่าครับท่านโครงการผลิตกังหันไดนาโมหนักสิบล้านตันแล้วให้ที่ตอกเสาเข็มหนักล้านตันตอกจากสูงลงต่่ำความเร็วล้าน กมต่อชมผลิตไฟได้แสนล้านๆกิ๊กวัตต์ต่อวันครับและเอาถังนิวเมติกแลนล้านถังสูบพ่นน้ำความเร็วสูบน้ำแสนล้านกมต่อชม ซัดโดนกังหันดังกล่าวหมุนหมื่นล้านกมต่อชม ผลิตไฟได้วันละเก้าแสนล้านๆๆกิ๊กะวัตต์ครับ Project made turbine level 1 trillion ton spin by power nuclear 1 million weapon looklike patriot;tomahok mix nuclear for attack install turbine can spin over 1 trilion km/1 minute thatmean turbine 1 trillion ton attack by weapon looklike patriot;tomahog mix nuclear bomb bigbank attack install turibine can spin over 100 trillion km/hours thatmean turbine 1 trilion ton attack by nuclear 1 millon bomb weapon patriot attack turbine 1 trillion ton can spin 1 trillion km/hours.Project made turbine level 10 trillion ton spin by nuclear 10 million weapon looklike patriot attack turbine can spin 100 trillion km/hours.
โครงการสร้างแผงโซลารเซลกว้างยาวร้อย กม มีแว่นขยายทับกันล้านชั้นเพื่อรับแสงร้อนพันล้านองศาจากมัดหัวจ่ายเลเซอร์สิบล้านไส้ก็แพนแสงงร้อนโดนแว่นขยายล้านชั้นเพิ่มร้อนได้เกือบแสนล้านองศาให้แผงโซลารเซลกราฟินหนาสิบเมตรผลิตไฟได้วันละแสนล้านๆๆกิ๊กะวัตต์ครับโดยเอาหน้าตักเตารีดหนาสิบเมตรปล่อยร้อนล้านองศาหน้าตักเตารีดเท่ากับแผงโซลารเซลก็เอาหน้าตักเตารีดไปทับพื้นผิวแผงโซลารเซลครับท่านProject made turbine 1 trillion ton attack by nuclear patriot 1 million attack turbine can wind 10 trillion km/hours.Project made turbine 1 trillion ton attack by nuclear patriot 1 million shooting bomb attack turbine can speed 1000 trillion km/hours can made electrict 100000000 trillion gigawatte per one days.To President

Please made turbine 1 trillion ton attack by 1 million weapon patriot nuclear attack bomb bigbank speed over 1000 trillion km/hours attack turbine can made electrict 10000000000trillion gigawatte and made hydrolig level hard 10 trillion ton attack from top to under thatmean turbince 1 trillion ton in underground can spin 1000 trilllion km/hours and made solar cell wide 100 km pan laser over 1 million laser pan hot 10 million celcius thatmean can made electrict over 1000 trillion gigawatte per one days.
Project made solar cell wide 100 km pan with laser 1 billion laser with laser nuclear pan hot 10 million celceiuse pan to แว่นขยายทับกันล้านชั้นเพิ่มร้อนแสนล้านองศาแพนโดนแผงโซลารผลิตไฟได้แสนล้านๆกิ๊กะวัตต์ต่อวัน
Project made car can run in water and fly by 2000 engine nuclear for run in all nation and out of world for install1 million sattelite and tourist over 10 million tourist
โครงการท่านสามารถทำการออกพันธบัตรระยะออมสามสิบปีให้ดอกเบี้ยสูงสุดในโลกร้อยละสิบหกท่านออกพันธบัตรแปดแสนล้านบาทกับพันธบัตรออมทรัพย์ลอตเตอรี่สี่แสนล้านบาทให้ดอกร้อยละสิบสี่ต่อปีและมีประกาศรางวัลทุกเดือนครับท่านเพื่อให้คนทั่วโลกมาซื้อพันธบัตรลอตเตอรี่ขายทุกวันและประกาศผลรางวัลทุกวันหรือทุกสัปดาห์ครับก็คือสามารถทำลายตลาดพนันหวยเถื่อนของทั่วโลกที่มีมูลค่าต่อปีเกือบแปดสิบล้านล้านบาทก็ทำให้คนทั่วโลกหันมาซื้อพันธบัตรลอตเตอรี่ของท่านปีละเกือบแปดสิบล้านล้านบาทก็ทำให้หน่วยงานท่านก็จะได้เงินหมุนมาเกือบเก้าแสนล้านบาทต่อเดือนเพื่อทำการออกหุ้นไอพีโอสามบาทสักสี่แสนล้านหุ้นก็ท่านเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ทุกๆเดือนก็ทำให้อัพหุ้นไอพีโอเป็นเก้าร้อยบาทต่อหุ้นภายในสองปีและท่านก็ขายแบบสวอปแบบตอนเงินบาทแข็งสุดไปถือเงินดอลอ่อนสุดในโลกและรอค่าเงินดอลแข็งสุดท่านก็ขายแบบสวอปได้กำไรส่วนต่างมากเช่นสวอปดอลแข็งสุดมาเป็นเงินบาทอ่อนสุดก็ได้กำไรส่วนต่างได้กำไรเกือบเจ็ดแสนล้านบาทครับท่าน
Project launch bond lottery over 1000 trillion us every days with launch loan interest 7% over 1000 trillion for all company can refinance the biggest of world
Please made all song in all religion and song for life use rytem over 1 billion sound;example;made rock;hardcore for install song over 1 billion song install per 1 million youtube looklike you made tv channel 1 million and made new webchat 1 million web made front room webchat looklike pirch thatmean can collect advertisment over 1 million brane install in new webchat 1 million web for install in all mobile all ebook in all nation for sell new brane mobile;webchat;clip in youtube in all clip all webchat all nation ;example;install clip facebook for can sell your new brane about all it;entertainment and sell draf novel about present picture all heaven all hell all floor over 1 million novel for sell in all company all nation;holiwood for made novel became cenema;drama over 1 million cenema install in all clip youtube;facebook for looklike all clip 1 million clip looklike tv channel 1 million brane and link suck all clip quality over 1 billion clip in all youtube up status became new tv channel over 1 billion channel and up status became new webchat over 1 million web for install in all webchat install in all tv channel in all nation.
Project made webchat over 1 billion made looklike room chat pirch for link all clip in youtube;suck all web google for became tv;ebook link all book all nation install in all mobile all ebook all webchat over 1 billion web made looklike room webchat pirch.
*Project made new webchat 1 billion looklike made webchat pirch 1 billion webchat by new webchat 1 billion web suck all clip youtube up status became new tv channel over 10 billion tv channel install new webchat 10 billion looklike front room webchat pirch 10 billion web pirch install in all big brane webchat;example;install in all facebook;google;ibm,youtube all etc.
Project made webchat over 1 billion web link all advertisment picture move use clip facebook;youtube over 1 billion brane advertisment from in all nation install in 1 billion webchat made room chat looklike pirch.
please made new cream 1 million brane mix all 88 category herbal Thailand;cafeine;grass Tongali for heal all sex perfect and don't sleep for made work for made 1 million brane cream for eat and toach all body for sell franchise brach made mix purfume10000 taste smell for destroy marget drug narcotic and algohal;cigarette.
กราบเรียนขอให้ท่านผุ้บริหารยุทูปทุกท่านทำการโพสต์ตอบธรรมะของทุกคลิปแนวธรรมะศาสนาพุทธกับทุกศาสนาให้ได้ทราบหลักบรรลุนิพพานโดยทางยูทูปอัพสถานะทุกคลิปแนวธรรมะเป็นคลิปเฟสบุคได้หลายแสนล้านคลิปเฟสบุคก็ทำให้ท่านมีหุ้นกับเฟสบุคก็ขายแสนล้านคลิปยูทูปเป็นแสนล้านช่องทีวีอัพเหมือนหน้าห้องเวบแชทแบบเพิชร์โดยแสนล้านช่องทีวีดังกล่าวก็อัพสถานะมาจากแสนล้านคลิปแนวธรรมะของทุกพระเกจิหรืออัพสถานะหลายหมื่นล้านคลิปแนวทั่วไปทั้งหมดที่อยู่ในเวบยูทูปก็อัพสถานะเป็นคลิปเฟสบุคได้หลายแสนล้านคลิปเฟสบุคและทำอัพเป็นแสนล้านเวบแชททำหน้าห้องเวบแชทแบบเพิชร์ก็ใต้ล่างสุดคลิปเวบก็มีตัวอักษรภาพโฆษณาแล่นใต้หน้าจอตลอดเวลาก็ทำให้ท่านบริหารยูทูปได้กำไรปีละเกือบสี่สิบล้านล้านบาทหรือขายแสนล้านเวบแชทนิวแบรนทำหน้าห้องเวบแชทแบบเพิชร์โหลดรวมหลายหมื่นล้านคลิปในยูทูปมาสรุปหมวดหมู่หน้าห้องเวบแชทแบบเพิชร์อัพทุกคลิปเป็นแสนล้านเวบแชทอัพเป็นแสนล้านคลิปเฟสบุคก็ท่านขายกิจการแสนล้านเวบแชทได้กำไรห้าหมื่นล้านล้านบาทก็ต้องแบ่งกำไรให้กับท่านเจ้าของเฟสบุคด้วยครับท่านproject made webchat 1 million looklike pirch link advertisment all nation looklike alibaba link all bank all nation suck all web in all google all clip in youtube up status became webchat 1 million for sell brane hub webchat with sofeware method made each webchat.ทุกคลิปทุกเวบแชทจุหลักธรรมะนิพพานดังที่กระผมจะเรียนต่อไปนี้ครับท่านคือกระผมขออนุญาติสรุปเรื่องวิธีการดับฌาณเก้า ก็การที่จิตดับสัญญาเวทยิธนิโรธได้นั้นจะต้องผ่านการดับวิปัสสนูปกิเลสสิบประการ เช่นหนึ่งในนั้นคือปัคคาหะแปลว่าการพยายามทำลายกิเลสทุกชนิดจนหมดแต่คิดว่าอารมณ์ละกิเลสจนหมดแล้วเป็นอารมณ์ของตนเองก็เลยทำให้เข้าผ่านญาณสิบหกไม่ได้ก็เลยทำให้จิตไปจับตัวรู้เข้าก็วิธีการแก้คือต้องให้จิตละตัวรู้คือต้องปล่อยเป็นธรรมชาติคือจิตต้องว่าง คือดับสัญญา สัญญาคือการจำได้เช่นจำได้ว่าละกิเลสทุกชนิดหมดแล้วก็ต้องดับสัญญาคือจิตว่าง คือจิตละตัวรู้อารมณ์นิพพานว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็ปล่อยวางไม่เอาอารมณ์นิพพานมาเป็นของตัวเองก็เลยทำให้จิตดับได้ก็คำว่านิโรธคือการดับก็ สัญญาเวทยิธนิโรธ ก็นิโรธคือการดับสัญญาที่จำได้ว่าละกิเลสทั้งหมดได้แล้วก็ต้องปล่อยวางไม่เอาอารมณ์นั้นมาอยู่ในจิตใจเพราะจะกลายเป็นจิตจับตัวรู้ ก็จะกลายเป็น จิตผู้รู้มันจะกลายเป็นอัตตาไปก็จิตจะต้องดับตัวรู้ และจิตก็จะไม่เป็นผู้รู้ เพราะคำว่าผู้รู้คืออัตตาก็จิตต้องว่างคือจิตละตัวรู้ ก็คือทำให้ดับฌาณเก้าสำเร็จบรรลุอรหันต์ของแท้ ซึ่งผู้ที่ทรงอารมณ์ปล่อยวางทุกอย่างได้จะมีสภาพเหมือนเลขศูนย์คือไม่มีบวกเพิ่มเช่นไม่มีความคิดว่าละกิเลสได้หมดแล้วกลายเป็นผลงานตัวเองหรือฤเป็นจิตของตัวเองเพราะจะกลายเป็นอัตตา ซึ่งผู้ที่จิตว่างอย่างยิ่งดังกล่าวถ้าได้แผ่เมตตาทุกๆนาทีก็ต่อนาทีเหมือนกับได้สร้างวัดแสนล้านวัด ก็ถ้าแผ่เมตตาให้กับวิญญาณที่เดือดร้อนเขาก็จะอัพสถานะภาพทันทีเช่นเปรตหลายแสนล้านๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆตัวที่เดือดร้อนเขาก็จะได้อัพสถานะเป็นผีและอัพสถานะเป็นเทวดาต่อไป
Project made webchat 1 billion made looklike room webchat pirch for link all suck all clip in all youtube all web quality in all google up all clip all web over 4 billion web;clip became tv channel install in all mobile in all nation and each webchat for link all advertisment all nation all food all nation made became vegetable install all purfume 1 million tast smell install fatis all herbal for heal all disease and reduce all level body human and install cafeine;cola for destroy marget all narcotic.
Project made hypermarget inn 400 floor near building near all sea in all province all nation near see and ocean and made in all hole river in all big province in all nation by made wall dam in all top river for flow in all pipe flow in all sea all gulf thatmean all water in all province in all nation became hole thatmean all nation can made hypermarget inn 400 floor near looklike building over 1 billion building in all nation.
Project made webchat 1 billion made room chat looklike pirch for sell all news all entertainment quality all publishing all clip youtube all web over 1 billion from bastment google for install update for send install to all mobile all facebook;youtube in all nation for link all advertisment in all nation and free for post all advertisment in all nation afterthat can sell new brane 1 billion webchat derive big profit the biggest hud webchat of world.
Project made 1 trillion webchat looklike pirch for conclusion all group government all company same business install in room chat looklike pirch for sell new brane hub webchat 1 trillion web easy.
Project sell 1 milllion hypermarget hub of world about new brane hypermarget inn 40 star install in all hold river big province all near sea in all nation.
Project made webchat 1 billion web made room chat looklike pirch for sell with sofware write made 1 billion webchat install in all mobile in all nation install in all category programe com all catergory web in all group government all company in all nation up status became new hub webchat 1 billion web too for sell each brane web every days forever.
Project profit 10000 trillion us by made hypermarget inn 400 floor 1 million looklike building near footbath for made in all near all beach all sea all nation.
Project mix all category herbal all vitamin all collagen mix fatis and all drug heal all disease all cancer must pan wave with gamma rasor all wave;ionto of method germany pan in lab over 1 yeasr for up amount electrict over 400 double for up super drug big hard level afterthat for mix all herbal for mix install in all drug heal all disease for use all big muscle man in all nation for all herbal mix all drug for mix for suck syring collagen mix all protien all stemcell;cd4 from all big muscle man in all nation for distill became drug heal all disease and reduce all level body in all man all nation.
Project made game online 0ver 1 billion game link play with all old brane all category game online example esport can play with 1 million player afterthat play continued all catergory game for mix play all category all game continued for play all category mix play connect live can see face all player game in all nation every minute and made game online over 1 billion game for made game all category sports and football user player over 1 million category player in each category game example football have player over 11 player until 1 million player for contest champlionship of world;olympic and each nation for contest every days in all nation thatmean you can sell each brane game online with finger robot write game online for sell brane sofware finger robot too sell over 1 billion sofware can write new game online with new webchat looklike pirch too derive big profit over 10000 trillion us afterthat for your company in all nation can sell each franchise new game 1 billion game online with hypermarget inn;michalin 400 star vegetable with mobile;webchat over 1 billion web made room chat looklike pirch by new webchat 1 billion web install new game online 1 billion game for see the face player game online in all nation.
Project profit made webchat 1 billion web looklike pirch link all advertisment all nation all news all tv channel all facebook all nation all clip quality of youtube and link live player play all game online install in clip facebook and clip youtube up status clip webchat over 10 billion up status looklike tv channel over 10 billion channel install in tv lan net for sell each new brane tv channel 1 billion brane hub of world for contest for made all entertainment all webchat all clip quality for contest of world;olympic;each continent for contest every days in each nation.
Project made all fashion all furniture install in all jewerly all gold and install new watch install in all mobile too
Project made mobile install sofware can write new webchat over 1 bilion web looklike pirch
Project made bank with hypermarget inn 1 million brane install bank in mobile for save budget don't construct building bank for sell with install 1 million webchat made room chat looklike pirch.
ขอเสนอไอเดียเรื่องการทำน้ำหอมล้านกลิ่นแบบเลียนแบบกลิ่นไวน์ขวดละแสนผสมกับถั่งเช่าและเมนทอล ยูคาเพื่อทำให้เย็นทั้งตัวเวลาพ่นน้ำหอมก็แก้ร้อนได้และสกัดน้ำหอมกลิ่นดังกล่าวเป็นลูกอมแสนรสกับจุในขวดขายทุกห้างทั่วโลกได้ก็ผสมมะรุมพลูคาวลูกสำรองข้าวก่ำหลินจือ เกลียวทองก็รักษาทุกโรคลดอ้วนหน้าเหี่ยวย่นดำได้และทำลายตลาดน้ำเมายาเสพติดบุหรี่ได้ก็ท่านกำไรสิบเก้าล้านล้านบาทต่อการขายนิวแบรนน้ำหอมพันแบรนขายพร้อมเวบแชทพันเวบทำเหมือนเวบเพิชร์ก็ได้ครับท่าน
Project contest the best bank;inn;fund;vehicle;factory;webchat;hospital install in all hypermarget mix minimart of world;olympic;contest in each continent all each nation every days.
กระผมขอเสนอให้ทางท่านทำเวบแชทพันเวบแบบแต่ละเวบทำหน้าห้องแชทแบบเพิชร์ลิ้งค์วัดทุกตำบลทั่วไทยรวมงานบุญทุกวัดทั่วไทยก็ท่านก๊อปงานบุญได้ที่เวบforum.apinya ครับท่านท่านทำคลิปรวมภาพวัดและงานบุญทุกวดทั่วไทยก็ทำเป็นแบบคลิปลิ้งค์รวมหนังสือธรรมะท้ังหมดกับเสียงพระเทศน์ท้ังหมดก็ทำจุในล้านคลิปยูทูปคลิปเฟสบุคได้หลายล้านคลิปจุในล้านเวบแชทหน้าห้องแชทแบบpirchก็ล้านเวบแชทก็เปรียบเหมือนกับเป็นช่องทีวีล้านช่องก็ในล้านคลิปก็เก็บค่าโฆษณาแสนแบรนได้กำไรปีละแปดแสนล้านบาทครับ
กราบขอความอนุเคราะห์ให้ทางท่านประสานงานทำหนังสือไปยังคณะสัตว์แพทย์ทุกมหาลัยทุกจังหวัดให้ทำหมันแมวสุนัขทุกตำบลฟรีครับหรือท่านทำหนังสือไปยังกระทรวงหรือสำนักพระราชวังให้นักศึกษาคณะสัตว์แพทย์กับคณะเกษตร สาขาสัตวฺ์บาล ทำหมันสุนัขแมวทุกตำบลฟรีและให้ข้าวฟรีให้ท่านสร้างโรงทานทุกวัดทุกตำบลให้ข้าวสุนัขแมวฟรีครับโดยฉีดวัคซีนกันพิษของตัวหมัดได้ก็กันการเกิดทุกโรคของสัตว์ได้ครับท่านก็ทางวัดทุกตำบลทั่วโลกเน้นเพาะเลี้ยงแต่สุนัขสายพันธ์แพงๆเช่นพันธ์ทิเบเทียนและอื่นๆเช่นปลาคราฟตัวละแสนบาทกับสาหร่ายแพงสุดกับผักแพงสุดกับไข่มุกแพงสุดเพาะในน้ำจืดเอาเกลือเทใส่ได้ครับท่านและก็เพื่อขายเอาเงินไปช่วยมูลนิธิได้
ก็สร้างบ่อสระพลาสติกลมเติมเอาสีขาวใสเหมือนแก้วใสทำบ่อสระพลาสติกสูงเกือบ กม ก็ได้หรือสูงสอง กม ก็มีสลิงไฮโดรลิกตอกเสาเข็มอยู่ใต้ดินกันแผ่นดินไหวได้ก็หน้าตักบ่อสระพลาสติกก็กว้างแคบๆไม่กี่ร้อยเมตรก็ได้ก็เหมาะกับการสร้างในที่แคบๆเช่นลานจอดรถทุกชนิดหน่วยงานรัฐทุกกระทรวงทุกเอกชนทั่วโลกก็บ่อสระพลาสติกลมเติมเอาสูตรกระผมก็เหมือนกับเป็นตู้ปลาอควอเลียมได้ก็ต้นทุนบ่อสระกระผมสูงสาม กม หน้าตักกว้างสองร้อยเมตรก็ต้นทุนการผลิตพันแปดร้อยบาทครับท่านก็บ่อสระพลาสติกลมเติมเอาก็ทางท่านแจกฟรีให้ทุกวัดทุกตำบลทุกมัสยิดโบสถ์คริสต์ทุกตำบลทั่วโลกได้บ่อสระดังกล่าวฟรีเพื่อเน้นรับคนจนพิการมาทำงานคุมบ่อสระดังกล่าวและก็เหมือนกับเป็นพิพิธภัณฑ์อควอเลียมไปในตัวครับท่านก็เพาะดังกล่าวที่กระผมเรียนไปเมื่อกี้กำไรทั่วโลกเพาะได้ต่อปีได้กำไรร้อยล้านล้านบาทครับท่าน
กระผมขอกราบเรียนเสนอให้ทางวัดท่านสร้างพระผงองค์ปฐมล้านองค์ทำด้วยปูนปลาสเตอรืผสมปูนขาวต้นทุนล้านองค์ก็พันบาทครับก็พระผงล้านองค์ปลุกเสกยันต์ทุกชนิดกับอธิษฐานจิตให้พระพุทธเจ้าทุกองค์กับพระอรหันต์ทุกองค์มาปลุกเสกนานสักเก้าสิบปีก็ทำให้พระผงล้านองค์สุดยอดมากกันภัยธรรมชาติทั่วโลกได้หมดครับท่าน หรือสร้างเดโมเจดีย์1ล้านเจดีย์ความกว้างเท่ากับพระผงก็ได้ครับท่านก็ทางวัดขายองค์ละสามหมื่นบาทก็ได้ครับท่าน

สถิติการใช้งานบอร์ด

จำนวนโพสต์ 6,145 โพสต์ ใน 12,145 กระทู้
สมาชิกทั้งหมด 390 คน สมาชิกล่าสุด ฐิติรัตน์ นาคยรรยงค์
กระทู้ล่าสุด การสวดธัมมะจักกับปะวัตตนะสุตตัง
เมื่อ 28/03/2015 08:28:45

ผู้ใช้งานขณะนี้