เสวนาชาวพุทธ
ญาติธรรมทุกท่านสามารถตั้งกระทู้สนทนาได้ โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกใหม่
Username
Password
สังโยชน์ 10 ละได้เข้าถึงนิพพานครับทุกท่าน
โดย พุทธภูมิ เมื่อ 26/01/2018 12:56:25 (แจ้งลบ)
สังโยชน์ 10 ละได้เข้าถึงนิพพานสังโยชน์ คือ กิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์, ธรรมที่มัดสัตว์ไว้กับทุกข์ หรือกิเลสเครื่องร้อยรัดจิตใจให้จมในวัฏฏะ มี 10 อย่าง คือ

ก. โอรัมภาคิยสังโยชน์ สังโยชน์เบื้องต่ำ 5 ได้แก่

1.สักกายทิฏฐิ มีความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของเรา มีความยึดมั่นว่าขันธ์5 เป็นของเราเขา

2.วิจิกิจฉา มีความลังเลสงสัยไม่แน่ใจในคุณของพระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

3.สีลัพพตปรามาส ความถือมั่นศีลพรตอย่างไม่จริงจัง โดยสักว่าทำตามๆ กันไปอย่างงมงาย เห็นว่าจะบริสุทธิ์หลุดพ้นได้เพียง ด้วยศีลและวัตร หรือนำศีลและพรตไปใช้เพื่อเหตุผลอื่น ไม่ใช่เพื่อเป็นปัจจัยแก่การสิ้นกิเลส เช่นการถือศีลเพื่อเอาไว้ข่มไว้ด่าคนอื่น การถือศีลเพราะอยากได้ลาภสักการะเป็นต้น ซึ่งรวมถึงการหมดความเชื่อถือในพิธีกรรมที่งมงายด้วย

4.กามราคะ มีความติดใจในกามคุณ

5.ปฏิฆะ มีความกระทบกระทั่งแห่งจิต ได้แก่ความหงุดหงิดขุ่นมัว ด้วยอำนาจแห่งโทสะ

ข. อุทธัมภาคิยสังโยชน์ สังโยชน์เบื้องสูง 5 ได้แก่

6.รูปราคะ มีความติดยึดมั่นถือมั่นในรูปฌาน

7.อรูปราคะ มีความติดใจในอารมณ์แห่งอรูปฌาน

8.มานะ มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนหรือคุณสมบัติของตน

9.อุทธัจจะ มีความฟุ้งซ่าน รำคาญใจ ครุ่นคิดแต่ในอกุศล

10.อวิชชา มีความไม่รู้จริงในอริยสัจจ์ธรรมทั้งสี่ ทำให้หลงคิดไปว่าทุกสิ่งในโลกนี้เป็นของเที่ยงแท้
?พระโสดาบัน ละสังโยชน์ 3 ข้อต้นได้คือ หมดสักกายทิฏฐิ, วิจิกิจฉาและสีลัพพตปรามาส
?พระสกิทาคามี ทำสังโยชน์ข้อ 4 และ 5 คือ กามราคะและปฏิฆะ ให้เบาบางลงด้วย
?พระอนาคามี ละสังโยชน์ 5 ข้อต้นได้หมด
?พระอรหันต์ ละสังโยชน์ทั้ง 10 ข้อ

ที่มาจากเวบวัดสาคูใต้ครับทุกท่านhttps://sites.google.com/site/chamcharat2/sangyoth10

สถิติการใช้งานบอร์ด

จำนวนโพสต์ 6,145 โพสต์ ใน 12,145 กระทู้
สมาชิกทั้งหมด 390 คน สมาชิกล่าสุด ฐิติรัตน์ นาคยรรยงค์
กระทู้ล่าสุด การสวดธัมมะจักกับปะวัตตนะสุตตัง
เมื่อ 28/03/2015 08:28:45

ผู้ใช้งานขณะนี้