เสวนาชาวพุทธ
ญาติธรรมทุกท่านสามารถตั้งกระทู้สนทนาได้ โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกใหม่
Username
Password
การแผ่เมตตา
โดย สุชีรา เมื่อ 23/06/2010 11:11:09 (แจ้งลบ)
ขอรบกวนท่านผู้รู้ว่า การที่หลวงพ่อบอกว่าให้แผ่เมตตา นั้น เราต้องแผ่บทไหน และอย่างไรคะ รบกวนด้วยคะ
ตอบโดย จตุพร กล่อมไสยาศน์ เมื่อ 24/06/2010 09:38:04
เรียน คุณสุชิรา ที่เคารพผมปฏิบัติอยู่ 3 ขั้นตอน ตั้งแต่วันแรกที่ไปปฏิบัติวัดอัมพวันจนกระทั่งบัดนี้ครับ(7ปี)1.สวดมนต์เป็นนิจ

2.อธิษฐานจิตเป็นประจำ

3.อโหสิกรรมเสียก่อนและเราก็แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายหลังจากสวดมนต์หรือเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

( 1.สวดมนต์เป็นนิจ)ให้เราตั้งสติแล้วสำรวมจิตไว้ตรงลิ้นปี่

( 2.อธิษฐานจิตเป็นประจำ)สำรวจดูจิตเราว่ายังโกรธเกลียดพยาบาทใครอยู่ไหม

ถ้ามีอยู่ยังแผ่ออกไปไม่ได้ เพราะจิตยังไม่เกิดเมตตา ต้องอโหสิกรรมก่อน

(3.อโหสิกรรมเสียก่อนและเราก็แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย)เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวเสร็จแล้วจึงค่อยสวดบทแผ่เมตตาในท่านั่งสมาธิสัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพยาปัชฌา จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อนีฆา จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญพอจะอุทิศส่วนกุศลก็เปลี่ยนเป็นท่านั่งพับเพียบ(ยังหลับตาอยู่)

เลื่อนจิตจากลิ้นปี่ขึ้นสู่กึ่งกลางหน้าผาก(จุดอุณาโลม)แล้วจึงสวดบทอุทิศส่วนกุศลอิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง เม ครุปัชฌายาจะริยานังโหตุ สุขิตา โหนตุ ครุปัชฌายาจะริยา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ เทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ เปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ เวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ สัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา

ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จ แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุขด้วยความเคารพ

สถิติการใช้งานบอร์ด

จำนวนโพสต์ 6,145 โพสต์ ใน 12,145 กระทู้
สมาชิกทั้งหมด 390 คน สมาชิกล่าสุด ฐิติรัตน์ นาคยรรยงค์
กระทู้ล่าสุด การสวดธัมมะจักกับปะวัตตนะสุตตัง
เมื่อ 28/03/2015 08:28:45

ผู้ใช้งานขณะนี้