เสวนาชาวพุทธ
ญาติธรรมทุกท่านสามารถตั้งกระทู้สนทนาได้ โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกใหม่
Username
Password
สารจากคณะผู้จัดทำ
โดย ณัฐวรรธน์ ภรนรา เมื่อ 01/05/2010 12:00:00 (แจ้งลบ)

เรียนญาติธรรมทุกท่านเนื่องด้วยคณะกรรมการวัดอัมพวัน ได้พิจารณาถึงเหตุและปัจจัยต่าง ๆ ในการตอบคำถามของญาติธรรม ที่เข้ามาถามปัญหาในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาชีวิต การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน การสวดมนต์ หรือสอบถามในเรื่องใดที่เกี่ยวเนื่องกับคำสอน หรือวัดอัมพวัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและถูกต้องตรงกัน ทางคณะกรรมการ จึงมีฉันทามติให้ คณะที่ปรึกษาเว็บไซต์พระธรรมสิงหบุราจารย์ เป็นตัวแทนตอบคำถามในหัวข้อต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้ โดยคณะที่ปรึกษาเว็บไซต์พระธรรมสิงหบุราจารย์ ในปัจจุบันมี ๗ ท่านดังนี้คุณปิยะพันธุ์ อินทสุวรรณ์

คุณชินวัฒก์ รัตนเสถียร

คุณชนินทร์ ชินะรังษี

คุณประมวล วิทยบำรุงกุล

คุณสมศักดิ์ ชูศรีขาว

คุณจตุพร กล่อมไสยาศน์

คุณณัฐวรรธน์ ภรนราเมื่อทางคณะทำงานได้รับแจ้งในฉันทามตินั้นแล้ว จึงได้เร่งดำเนินการปรับปรุงระบบต่าง ๆ ของเสวนาชาวพุทธ และระบบอื่น ๆ
ในเว็บไซต์ พร้อมทั้งดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาในเว็บไซต์ไปพร้อมกันหากท่านมีสิ่งใดที่ต้องการแนะนำเพิ่มเติม ต่อคณะผู้จัดทำเกี่ยวกับเว็บไซต์ สามารถติดต่อได้โดยตรงที่ webmaster @ jarun.org
หรือที่กระทู้เสวนา ห้องคุยกับคณะผู้จัดทำได้ตลอดครับด้วยความเคารพ

ณัฐวรรธน์ ภรนรา

สถิติการใช้งานบอร์ด

จำนวนโพสต์ 6,145 โพสต์ ใน 12,145 กระทู้
สมาชิกทั้งหมด 390 คน สมาชิกล่าสุด ฐิติรัตน์ นาคยรรยงค์
กระทู้ล่าสุด การสวดธัมมะจักกับปะวัตตนะสุตตัง
เมื่อ 28/03/2015 08:28:45

ผู้ใช้งานขณะนี้