คติธรรมคำสอน จากลายมือหลวงพ่อ
ทาน ปิยวาจา
ความตั้งใจ เป้าหมาย
มีทรัพย์จ่ายทรัพย์
ทาน ปิยวาจา
ความตั้งใจ เป้าหมาย
มีทรัพย์จ่ายทรัพย์
ทาน ปิยวาจา
ความตั้งใจ เป้าหมาย
มีทรัพย์จ่ายทรัพย์
ทาน ปิยวาจา
ความตั้งใจ เป้าหมาย
มีทรัพย์จ่ายทรัพย์
1
เมนูที่น่าสนใจของเว็บไซต์
วันเข้าปฏิบัติธรรม
กรกฏาคม
๓ วัน: ๑,๘,๑๕,๒๒,๒๙
๗ วัน: ๓,๑๑,๑๘,๒๖
สิงหาคม
๓ วัน: ๕,๑๒,๑๙,๒๖
๗ วัน: ๒,๑๐,๑๗,๒๕,๓๑
เสวนาชาวพุทธ
หากท่านมีปัญหาสงสัย ใครรู้ เรียนเชิญร่วมเข้ามาถามตอบ ในกระทู้ธรรมของวัดอัมพวันครับ
มีอะไรใหม่ในเว็บไซต์
ห้องสมุดดิจิตอล
เอื้อเฟื้อข้อมูลโดย
คุณเสรี ปิ่นทอง รุ่งเรื่องวิริยะการพิมพ์

หากท่านพบคติธรรมคำสอน ที่เป็นลายมือของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ไม่ว่าจากหนังสือ หรือ ต้นฉบับจริง หากต้องการนำมาเผยแผ่
ของความกรุณาติดต่อที่ webmaster@jarun.org ครับ