ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

พระธรรมสิงหบุราจารย์ ภาวนาปฏิภาณโกศล โสภณธรรมานุสิฐ พิพัฒน์กิจสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆารามคามวาส

นมัสการหลวงพ่อ
    ขอเรียนเชิญญาติธรรม ตลอดจนสาธุชนทุกท่าน ร่วมลงนามถวายคำอวยพรพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ เนื่องในโอกาสต่างๆ ผ่านทางนี้ได้เลยครับ ซึ่งคณะผู้จัดทำจะทำการรวบรวมและจัดพิมพ์ถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อต่อไปครับ
 • พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) จะลงรับแขกวันละ ๒ ครั้ง คือ ๙.๓๐น.(เช้า) และ ๑๓.๓๐น.(บ่าย)
 • ศิษยานุศิษย์ท่านใดประสงค์จะไปกราบหลวงพ่อ ควรไปถึงก่อนเวลาสัก ๑ ชั่วโมง
ประชาสัมพันธ์
ขอเรียนเชิญญาติธรรม ตลอดจนสาธุชนทุกท่าน ร่วมลงนามถวายคำอวยพรพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ เนื่องในโอกาสต่างๆ ผ่านทางนี้ได้เลยครับ ซึ่งคณะผู้จัดทำ
 • ประกาศ เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมวัดอัมพวัน ในช่วงงานบำเพ็ญกุศลพระเดช พระคุณหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม ๑๐๐ วัน

  ทางวัดอัมพวัน ยังคงรับบุคคลทั่วไปเข้ารับการปฏิบัติกรรมฐานที่วัด เหมือนเช่นปกติ

  สำหรับการเข้าปฏิบัติธรรมแบบ ๓ วัน จะเข้าปฏิบัติวันศุกร์ ออกวันอาทิตย์

  สำหรับการเข้าปฏิบัติธรรมแบบ ๗ วัน จะเข้าปฏิบัติวันโกน ออกวันโกนถัดไป

  สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก...แก่นแท้ของเว๊ปไซด์ หัวข้อ "การเข้าปฏิบัติธรรมที่วัด"
   

 • รายละเอียดการเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

  รายละเอียดการเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
  สำหรับบุคคลทั่วไป สามารถแจ้งความประสงค์จองได้ ระหว่างวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ถึง ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (ยกเว้น วันที่ ๑๕ มีนาคม, ๔ พฤษภาคม)
  ณ จุดรับจองของวัด โดยในแต่ละวัน จะนิมนต์พระสวด วันละ ๓ รอบ ดังนี้
  ๑. รอบก่อนเพล (สวดธรรมนิยาม เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.)
  ๒. รอบบ่ายสอง (สวดพระอภิธรรม เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.)
  ๓. รอบค่ำ (แสดงพระธรรมเทศนา เวลา ๑๘.๓๐ น., สวดพระอภิธรรม เวลา ๑๗.๐๐ น.)
  โดยเจ้าภาพเตรียมปัจจัยใส่มา ๑ ซอง นำมามอบ ณ จุดลงทะเบียนในวันสวด อย่างน้อย ๑ ชั่วโมง
  ปัจจัยที่นำมาถวาย แล้วแต่ศรัทธา ไม่มีกำหนดขั้นต่ำ ส่วนตัวแทนถวาย ทางคณะกรรมการจะพิจารณาตามความเหมาะสม
 • กำหนดเวลาเข้ากราบสรีระสังขารหลวงพ่อฯ

  เวลาเข้ากราบสรีระสังขารหลวงพ่อ
  ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. ของทุกๆวัน
  ณ ศาลาสุธรรมภาวนา วัดอัมพวัน สิงห์บุรี จากนี้เป็นต้นไป(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)
ใต้ร่มโพธิ์ของหลวงพ่อ
ตลอดจนสาธุชนทุกท่าน ร่วมลงนามถวายคำอวยพรพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญเนื่อง ในโอกาสต่างๆ ผ่านทางนี้ได้เลยครับ ซึ่งคณะผู้จัดทำ
 • วัดอัมพวัน

  เป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก สภาพทั่วไปนั้น มีต้นไม้ประมาณ ๓๐๐ ต้น เป็นไม้ดอก - ไม้ใบ ที่ปลูกใหม่ เดิมสภาพพื้นที่จะเป็นที่ที่น้ำท่วมถึง มาบัดนี้ทางวัดได้ทำถนน - คูกั้นน้ำ จึงสามารถป้องกันน้ำไว้ได้ จึงได้มีการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น
 • สวนเวฬุวัน

  ศูนย์ปฏบัติธรรมสวนเวฬุวันเจริญเติบโต อย่างต่อเนื่องรวดเร็วมาก ก่อสร้าง อาคารสถานที่ที่ดิน สิ่งอำนวย ความสะดวก และที่สำคัญที่สุด คือด้านการ อบรมพัฒนาจิต ที่มีทั้งข้าราชการ นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจ ที่จะเข้ามาปฏิบัติธรรมในที่แห่งนี้
เสวนาชาวพุทธ
    ขอเรียนเชิญญาติธรรม ตลอดจนสาธุชนทุกท่าน ร่วมลงนามถวายคำอวยพรพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ เนื่องในโอกาสต่างๆ ผ่านทางนี้ได้เลยครับ ซึ่งคณะผู้จัดทำจะทำการรวบรวมและจัดพิมพ์ ถวาย พระเดชพระคุณหลวงพ่อต่อไปครับ
รวบร่วมภาพกับงานต่างๆ กิจกรรมของวัดอัมพวัน
ขอเรียนเชิญญาติธรรม ตลอดจนสาธุชนทุกท่าน ร่วมลงนามถวายคำอวยพรพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ เนื่องในโอกาสต่างๆ ผ่านทางนี้ได้เลยครับ ซึ่งคณะผู้จัดทำ
 • กฐินสามัคคี ๒๕๕๘
 • คำสอนหลวงพ่อ
คติธรรมคำสอน จากลายมือหลวงพ่อ
ตลอดจนสาธุชนทุกท่าน ร่วมลงนามถวายคำอวยพรพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญเนื่อง ในโอกาสต่างๆ ผ่านทางนี้ได้เลยครับ ซึ่งคณะผู้จัดทำ
หนังสือกฎแห่งกรรม
    ขอเรียนเชิญญาติธรรม ตลอดจนสาธุชนทุกท่าน ร่วมลงนามถวายคำอวยพรพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ เนื่องในโอกาสต่างๆ ผ่านทางนี้ได้เลยครับ ซึ่งคณะผู้จัดทำจะทำการรวบรวมและจัด พิมพ์ถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อต่อไปครับ

หนังสือกฏแห่งกรรม

ในปัจจุบัน ความเชื่อของคนไทยในเรื่องกฏแห่งกรรม หรือ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว กำลังสั่นคลอน เราจะเห็นว่าคนหลายคนที่ประกอบกรรมชั่ว เป็นผู้ทุจริตประพฤติผิดศีลธรรม กลับมีอำนาจวาสนา และทรัพย์สมบัติ มีคนเคารพยกย่องนับถือ ในขณะเดียวกัน คนซึ่งอยู่ในศีลธรรมกลับเป็นคนยากจน ได้รับความยากลำบาก ถูกหัวเราะเยาะและถูกกลั่นแกล้ง ทำให้คนเริ่มสงสัยในเรื่องกฏแห่งกรรม และบางคนก็ไม่ยอมเชื่อเรื่องนี้
ห้องสมุดดิจิตอล พระธรรมสิงหบุราจารย์
    ทางคณะผู้จัดทำได้จัดทำห้องสมุดดิจิตอล ตามเจตนารมณ์ของท่านพระครูปลัดสิทธิวรวัฒน์ (พระครูคธาวุฒิ) เนื่องจากท่านเล็งเห็นว่า คณะศิษยานุศิษย์และสาธุชนที่มาที่วัดนั้น ต่างมีกล้องถ่ายรูป มีกล้อง วีดีโอถ่ายเก็บไว้กันแทบทั้งสิ้น แต่ไม่มีที่รวบรวมเก็บไว้ให้เป็นที่เดียว จึงเกิดเป็นห้องสมุดดิจิตอล พระธรรมสิงหบุราจารย์ขึ้น