ปฎิทินธรรม :: งานบุญ งานพิธี ภาพกิจกรรม ::

ดูกำหนดการวันกฐินและวันสำคัญอื่นๆ
ปฏิทินการเข้าปฏิบัติธรรม
 • มกราคม ๓ วัน: ๑,๘,๑๕,๒๒,๒๙
  ๗ วัน: ๑,๗,๑๕,๒๒,๓๐
 • กุมภาพันธ์ ๓ วัน: ๕,๑๒,๑๙,๒๖
  ๗ วัน: ๖,๑๔,๒๑,๒๙
 • มีนาคม ๓ วัน: ๔,๑๑,๑๘,๒๕
  ๗ วัน: ๖,๑๔,๒๑,๒๙
 • เมษายน ๓ วัน: ๑,๘,๑๕,๒๒,๒๙
  ๗ วัน: ๕,๑๓,๒๐,๒๘
 • พฤษภาคม ๓ วัน: ๖,๑๓,๒๐,๒๗
  ๗ วัน: ๔,๑๒,๑๙๒๗
 • มิถุนายน ๓ วัน: ๓,๑๐,๑๗,๒๔
  ๗ วัน: ๓,๑๑,๑๘,๒๖
 • กรกฏาคม ๓ วัน: ๑,๘,๑๕,๒๒,๒๙
  ๗ วัน: ๓,๑๑,๑๘,๒๖
 • สิงหาคม ๓ วัน: ๕,๑๒,๑๙,๒๖
  ๗ วัน: ๒,๑๐,๑๗,๒๕,๓๑
 • กันยายน ๓ วัน: ๒,๙,๑๖,๒๓,๒๐
  ๗ วัน: ๘,๑๕,๒๓,๓๐
 • ตุลาคม ๓ วัน: ๗,๑๔,๒๑,๒๘
  ๗ วัน: ๘,๑๕,๒๓,๒๙
 • พฤศจิกายน ๓ วัน: ๔,๑๑,๑๘,๒๕
  ๗ วัน: ๖,๑๓,๒๑,๒๘
 • ธันวาคม ๓ วัน: ๒,๙,๑๖,๒๓,๓๐
  ๗ วัน: ๖,๑๔,๒๑,๒๗
กลับ
เมนูที่น่าสนใจของเว็บไซต์
วันเข้าปฏิบัติธรรม
สิงหาคม
๓ วัน: ๕,๑๒,๑๙,๒๖
๗ วัน: ๒,๑๐,๑๗,๒๕,๓๑
กันยายน
๓ วัน: ๒,๙,๑๖,๒๓,๒๐
๗ วัน: ๘,๑๕,๒๓,๓๐
เสวนาชาวพุทธ
หากท่านมีปัญหาสงสัย ใครรู้ เรียนเชิญร่วมเข้ามาถามตอบ ในกระทู้ธรรมของวัดอัมพวันครับ
มีอะไรใหม่ในเว็บไซต์
ห้องสมุดดิจิตอล