ปฎิทินธรรม :: งานบุญ งานพิธี ภาพกิจกรรม ::

ดูกำหนดการวันกฐินและวันสำคัญอื่นๆ
ดูทั้งหมด
ปฏิทินการเข้าปฏิบัติธรรม
วันสำคัญต่างๆ ที่ทางวัดอัมพวันจะมีการจัดงานบุญขึ้น ขอเชิญญาติธรรมทุกท่าน าร่วมกันแสดงมุทิตาสักการะกันได้ ตามกำหนดการที่ประกาศไว้ดังนี้
 
๑ มกราคม วันขึ้นปีใหม่ 
๑๔ มกราคม วันแผ่นดินไทย 
๒๗ มกราคม ทำบุญแม่ใหญ่ 
๕ กุมภาพันธ์ ทำบุญโยมย่า 
๑๕ เมษายน วันกตัญญู 
๑๕ สิงหาคม วันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ 
๑๔ ตุลาคม วันคล้ายวันพระเดชพระคุณหลวงพ่อประสบอุบัติเหตุ(คอหัก) 
๓๑ ธันวาคม สวดมนต์ธรรมจักรวันสำคัญต่างๆ ที่ทางวัดอัมพวันจะมีการจัดงานบุญขึ้น ขอเชิญญาติธรรมทุกท่าน ร่วมกันแสดงมุทิตาสักการะกันได้ ตามกำหนดการที่ประกาศไว้ดังนี้
 
ปฏิทินการเข้าปฏิบัติธรรม
การลงทะเบียนและระยะเวลาเข้าปฏิบัติธรรม
 • สิงหาคม
  ๓ วัน: ๕,๑๒,๑๙,๒๖
  ๗ วัน: ๒,๑๐,๑๗,๒๕,๓๑
 • กันยายน
  ๓ วัน: ๒,๙,๑๖,๒๓,๒๐
  ๗ วัน: ๘,๑๕,๒๓,๓๐
 • ตุลาคม
  ๓ วัน: ๗,๑๔,๒๑,๒๘
  ๗ วัน: ๘,๑๕,๒๓,๒๙
ดูทั้งหมด..

ประกาศ เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมวัดอัมพวัน ในช่วงงานบำเพ็ญกุศลพระเดช พระคุณหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม ๑๐๐ วัน

ทางวัดอัมพวัน ยังคงรับบุคคลทั่วไปเข้ารับการปฏิบัติกรรมฐานที่วัด เหมือนเช่นปกติ

สำหรับการเข้าปฏิบัติธรรมแบบ ๓ วัน จะเข้าปฏิบัติวันศุกร์ ออกวันอาทิตย์

สำหรับการเข้าปฏิบัติธรรมแบบ ๗ วัน จะเข้าปฏิบัติวันโกน ออกวันโกนถัดไป

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก...แก่นแท้ของเว๊ปไซด์ หัวข้อ "การเข้าปฏิบัติธรรมที่วัด"
 

เมนูที่น่าสนใจของเว็บไซต์
วันเข้าปฏิบัติธรรม
สิงหาคม
๓ วัน: ๕,๑๒,๑๙,๒๖
๗ วัน: ๒,๑๐,๑๗,๒๕,๓๑
กันยายน
๓ วัน: ๒,๙,๑๖,๒๓,๒๐
๗ วัน: ๘,๑๕,๒๓,๓๐
เสวนาชาวพุทธ
หากท่านมีปัญหาสงสัย ใครรู้ เรียนเชิญร่วมเข้ามาถามตอบ ในกระทู้ธรรมของวัดอัมพวันครับ
มีอะไรใหม่ในเว็บไซต์
ห้องสมุดดิจิตอล