ปฎิทินธรรม :: งานบุญ งานพิธี ภาพกิจกรรม ::

ดูกำหนดการวันกฐินและวันสำคัญอื่นๆ
ดูทั้งหมด
ปฏิทินการเข้าปฏิบัติธรรม
วันสำคัญต่างๆ ที่ทางวัดอัมพวันจะมีการจัดงานบุญขึ้น ขอเชิญญาติธรรมทุกท่าน าร่วมกันแสดงมุทิตาสักการะกันได้ ตามกำหนดการที่ประกาศไว้ดังนี้
 
๑ มกราคม วันขึ้นปีใหม่ 
๑๔ มกราคม วันแผ่นดินไทย 
๒๗ มกราคม ทำบุญแม่ใหญ่ 
๕ กุมภาพันธ์ ทำบุญโยมย่า 
๑๕ เมษายน วันกตัญญู 
๑๕ สิงหาคม วันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ 
๑๔ ตุลาคม วันคล้ายวันพระเดชพระคุณหลวงพ่อประสบอุบัติเหตุ(คอหัก) 
๓๑ ธันวาคม สวดมนต์ธรรมจักรวันสำคัญต่างๆ ที่ทางวัดอัมพวันจะมีการจัดงานบุญขึ้น ขอเชิญญาติธรรมทุกท่าน ร่วมกันแสดงมุทิตาสักการะกันได้ ตามกำหนดการที่ประกาศไว้ดังนี้
 
ปฏิทินการเข้าปฏิบัติธรรม
การลงทะเบียนและระยะเวลาเข้าปฏิบัติธรรม
 • พฤษภาคม
  ๓ วัน: ๖,๑๓,๒๐,๒๗
  ๗ วัน: ๔,๑๒,๑๙๒๗
 • มิถุนายน
  ๓ วัน: ๓,๑๐,๑๗,๒๔
  ๗ วัน: ๓,๑๑,๑๘,๒๖
 • กรกฏาคม
  ๓ วัน: ๑,๘,๑๕,๒๒,๒๙
  ๗ วัน: ๓,๑๑,๑๘,๒๖
ดูทั้งหมด..

รายละเอียดการเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

รายละเอียดการเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
สำหรับบุคคลทั่วไป สามารถแจ้งความประสงค์จองได้ ระหว่างวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ถึง ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (ยกเว้น วันที่ ๑๕ มีนาคม, ๔ พฤษภาคม)
ณ จุดรับจองของวัด โดยในแต่ละวัน จะนิมนต์พระสวด วันละ ๓ รอบ ดังนี้
๑. รอบก่อนเพล (สวดธรรมนิยาม เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.)
๒. รอบบ่ายสอง (สวดพระอภิธรรม เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.)
๓. รอบค่ำ (แสดงพระธรรมเทศนา เวลา ๑๘.๓๐ น., สวดพระอภิธรรม เวลา ๑๗.๐๐ น.)
โดยเจ้าภาพเตรียมปัจจัยใส่มา ๑ ซอง นำมามอบ ณ จุดลงทะเบียนในวันสวด อย่างน้อย ๑ ชั่วโมง
ปัจจัยที่นำมาถวาย แล้วแต่ศรัทธา ไม่มีกำหนดขั้นต่ำ ส่วนตัวแทนถวาย ทางคณะกรรมการจะพิจารณาตามความเหมาะสม
เมนูที่น่าสนใจของเว็บไซต์
วันเข้าปฏิบัติธรรม
พฤษภาคม
๓ วัน: ๖,๑๓,๒๐,๒๗
๗ วัน: ๔,๑๒,๑๙๒๗
มิถุนายน
๓ วัน: ๓,๑๐,๑๗,๒๔
๗ วัน: ๓,๑๑,๑๘,๒๖
เสวนาชาวพุทธ
หากท่านมีปัญหาสงสัย ใครรู้ เรียนเชิญร่วมเข้ามาถามตอบ ในกระทู้ธรรมของวัดอัมพวันครับ
มีอะไรใหม่ในเว็บไซต์
ห้องสมุดดิจิตอล