ปฎิทินธรรม :: งานบุญ งานพิธี ภาพกิจกรรม ::

ดูกำหนดการวันกฐินและวันสำคัญอื่นๆ
ดูทั้งหมด
ปฏิทินการเข้าปฏิบัติธรรม
วันสำคัญต่างๆ ที่ทางวัดอัมพวันจะมีการจัดงานบุญขึ้น ขอเชิญญาติธรรมทุกท่าน าร่วมกันแสดงมุทิตาสักการะกันได้ ตามกำหนดการที่ประกาศไว้ดังนี้
 
๑ มกราคม วันขึ้นปีใหม่ 
๑๔ มกราคม วันแผ่นดินไทย 
๒๗ มกราคม ทำบุญแม่ใหญ่ 
๕ กุมภาพันธ์ ทำบุญโยมย่า 
๑๕ เมษายน วันกตัญญู 
๑๕ สิงหาคม วันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ 
๑๔ ตุลาคม วันคล้ายวันพระเดชพระคุณหลวงพ่อประสบอุบัติเหตุ(คอหัก) 
๓๑ ธันวาคม สวดมนต์ธรรมจักรวันสำคัญต่างๆ ที่ทางวัดอัมพวันจะมีการจัดงานบุญขึ้น ขอเชิญญาติธรรมทุกท่าน ร่วมกันแสดงมุทิตาสักการะกันได้ ตามกำหนดการที่ประกาศไว้ดังนี้
 
ปฏิทินการเข้าปฏิบัติธรรม
การลงทะเบียนและระยะเวลาเข้าปฏิบัติธรรม
  • กรกฏาคม
    ๓ วัน: ๑,๘,๑๕,๒๒,๒๙
    ๗ วัน: ๓,๑๑,๑๘,๒๖
  • สิงหาคม
    ๓ วัน: ๕,๑๒,๑๙,๒๖
    ๗ วัน: ๒,๑๐,๑๗,๒๕,๓๑
  • กันยายน
    ๓ วัน: ๒,๙,๑๖,๒๓,๒๐
    ๗ วัน: ๘,๑๕,๒๓,๓๐
ดูทั้งหมด..

กำหนดเวลาเข้ากราบสรีระสังขารหลวงพ่อฯ

เวลาเข้ากราบสรีระสังขารหลวงพ่อ
ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. ของทุกๆวัน
ณ ศาลาสุธรรมภาวนา วัดอัมพวัน สิงห์บุรี จากนี้เป็นต้นไป(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)
เมนูที่น่าสนใจของเว็บไซต์
วันเข้าปฏิบัติธรรม
กรกฏาคม
๓ วัน: ๑,๘,๑๕,๒๒,๒๙
๗ วัน: ๓,๑๑,๑๘,๒๖
สิงหาคม
๓ วัน: ๕,๑๒,๑๙,๒๖
๗ วัน: ๒,๑๐,๑๗,๒๕,๓๑
เสวนาชาวพุทธ
หากท่านมีปัญหาสงสัย ใครรู้ เรียนเชิญร่วมเข้ามาถามตอบ ในกระทู้ธรรมของวัดอัมพวันครับ
มีอะไรใหม่ในเว็บไซต์
ห้องสมุดดิจิตอล